groupa

:: nordisk folkfusion

"Groupa vet hur de ska ta sig an de urtida inspirationskällorna medan de stormar framåt"
Cliff Furnald, Roots World

Med sin helt unika form av svensk folkmusik räknas Groupa till en av genrens absoluta supergrupper och har sedan 80-talet gått i bräschen för den progressiva svenska folkmusiken. Genom sin karaktäristiska blandning av äldre melodier, fria improviserade inslag, nya kompositioner och fantasifulla instrumentation har gruppen påverkat en hel generation av musiker.

I Groupas musik samsas dåtida traditioner, nutida infall och framtida möjligheter och den säregna klangfärg som gruppen kommit att förknippas med byggs kring hallingar, valser, gamla och nygjorda polskor med rytmiskt driv och blåtoner. Groupa ger musiken friare tyglar och nya färger och fortsätter outtröttligt att inspirera varandra till att ta musiken mot nya dimensioner.

Groupa släppte hösten 2008 sin lovordade 8:de skiva Frost. Utgiven på bolaget Footprint.

Terje Isungset - slagverk, mungiga
Mats Edén - fiol, viola d'amore, altfiol, dragspel
Jonas Simonson - flöjter, basklarinett

www.groupa.se
http://www.myspace.com/groupa1

kontakt:
www.asping.se, +46 (0)730-26 39 69