songs in meantone

:: jormin nelson simonson

Ett respektfullt och fascinerande möte mellan tre erfarna tonkonstnärer med olika bakgrunder och med säregna musikaliska dialekter, där ljud, toner och uttryck smälter samman i det ordlösa men ändå så märkligt rika språk vi kallar Musik.

Musiken, till synes en tidsenlig genreblandning av folkmusik, nutida improvisation och kyrkomusik når här också vidare, bortom det förmodade och förväntade. Den blir i dessa internationellt erkända musikers händer och hjärtan till något större och till något mer. En sällsamt organisk upplevelse som har sin grogrund i ett äkta möte.

Anders Jormin kontrabas
Karin Nelson orgel
Jonas Simonson flöjter

Anders Jormin - Internationellt hyllad bassist, tonsättare och professor i improvisation vid Högskolan för Scen och Musik, Göteborgs universitet. Han är medlem i Bobo Stenson Trio och spelat in flera skivor för ECM. Han turnerar regelbundet, världen över, med de allra främsta nutida improvisationsmusikerna.

Karin Nelson är forskare, diplomorganist och pedagog. Hon är universitetslektor i orgel vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet. Hennes doktorsavhandling har titeln Improvisation and Pedagogy through Heinrich Scheidemann?s Magnificat Settings.

Jonas Simonson har under de senaste 25 åren synts och hörts i ett antal grupper på den nyskapande svenska folkmusikscenen, t.ex. Groupa, Den Fule & Crane Dance Trio.

Skivan Songs in meantone släpptes i Nov 2010
Footprint records (FRCD -055)